Privacy verklaring

De Crossover Oosterbeek vindt privacy belangrijk. Daarom gaan wij secuur en voorzichtig om met de persoonsgegevens die wij van u als lid van de Crossover Oosterbeek of als bezoeker van onze website of activiteiten ontvangen. Op deze pagina vindt u uitleg over de reden(en) waarom de Crossover Oosterbeek persoonsgegevens gebruikt en is vermeld hoe wij met deze gegevens omgaan. Heeft uw vragen naar aanleiding van de informatie op deze pagina of u andere vragen heeft omtrent de verwerking en opslag van uw gegevens door de Crossover Oosterbeek? Dan kan u mailen naar info@crossover-oosterbeek.nl.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

De Crossover Oosterbeek kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van de Crossover Oosterbeek, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan de Crossover Oosterbeek verstrekt. De Crossover Oosterbeek kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw IP-adres

Waarom de Crossover Oosterbeek deze gegevens gebruikt.

De Crossover Oosterbeek verwerkt uw persoonsgegevens om om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen voor activiteiten van de Crossover Oosterbeek.

Hoe lang worden uw gegevens bewaart?

De Crossover Oosterbeek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

De Crossover Oosterbeek verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen website bezoek

Op de website van de Crossover Oosterbeek worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De Crossover Oosterbeek gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

De Crossover Oosterbeek maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan de Crossover Oosterbeek te kunnen verstrekken.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De Crossover Oosterbeek heeft hier geen invloed op.

Crossover Oosterbeek heeft Google geen toestemming gegeven om via de Crossover Oosterbeek verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar  info@crossover-oosterbeek.nl. De Crossover Oosterbeek zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

De Crossover Oosterbeek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door de Crossover Oosterbeek verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met de Crossover Oosterbeek via info@crossover-oosterbeek.nl. 

Leden

Leden van de Crossover Oosterbeek hebben in een overeenkomst hun gegevens aan de Crossover Oosterbeek versterkt. Deze gegevens zijn de volgende:

 • Naam (voornaam en achternaam)
 • Geslacht
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Organisatie waar u werkzaam bent
 • Rekeningnummer

Deze gegevens worden gebruikt om om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen voor activiteiten van de Crossover Oosterbeek, u uit te nodigen voor vergaderingen en om uw lidmaatschapsgeld af te schrijven. Indien u uw lidmaatschap opzegt zullen deze gegevens worden vernietigd.